Accountmanager Ziekenhuizen

CONTEXT
Het werkgebied betreft de bewerking van vooral bestaande accounts in de (gezondheids)zorg in een toegewezen geografisch regio of in een functioneel aandachts¬gebied met als doel (in overleg) de gemaakte afspraken en afgesloten contracten verder uit te rollen, de relaties te beheren, service te verlenen, omzet uit te bouwen, te adviseren over operationele zaken, operationele problemen op te lossen, marktinformatie te verzamelen e.d.

ORGANISATIE
Ressorteert onder : Commercieel Directeur
Geeft leiding aan : niet van toepassing.

RESULTAATGEBIEDEN
Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren

A. Opstellen van operationele marketing & sales-/projectplannen voor de toegewezen klanten.
- realiteitsgehalte/onderbouwing van plannen;
- acceptatie door leidinggevende;
- aansluiting op M&S-plannen van de directie

B. Uitvoering goedgekeurde marketing & sales-/ projectplannen.
- uitbouw omzet bestaande klanten;
- effectiviteit van de bezoeken;
- naleving van gemaakte afspraken;
- kwaliteit (technische) advisering/ ondersteuning;
- klanttevredenheid.

C. Relatiebeheer.
- effectiviteit van relaties;
- kwaliteit van het netwerk;
- kwaliteit van de verzamelde marktinformatie.

D. Samenwerking met interne organisatie.
- eenduidigheid/tijdigheid informatie internen;
- kwaliteit samenwerking met internen;
- tevredenheid in- en externe relaties over dienstverlening.

E. Rapportage en verantwoording.
- tijdigheid;
- kwaliteit van signalen en analyses klant-gegevens en van kansen/bedreigingen.

KERNTAKEN

A. Opstellen van operationele marketing & sales-/projectplannen voor de toegewezen klanten:
- jaarlijks opstellen van accountplannen op operationeel klantniveau, aansluitend op de centrale marketing & sales plannen en de begroting;
- benoemen van de mogelijkheden en onmogelijkheden op klantniveau.

B. Uitvoering goedgekeurde marketing & sales-/projectplannen:
- inhoudelijk presenteren van nieuwe producten en diensten d.m.v. bezoeken, mailings, rond-leidingen, etc.;
- plannen en uitvoeren van frequente bezoeken aan de klanten;
- (laten) maken van offertes en geven van opvolging daaraan (in- en extern aansturen);
- bewaken van gemaakte afspraken en doelstellingen;
- verstrekken van adviezen op maat (gevraagd en ongevraagd) aan de klanten;
- “opstarten” van nieuwe klanten.

C. Relatiebeheer:
- opstellen en up-to-date houden van klantprotocollen;
- het volgens een vaste frequentie bezoeken van bestaande klanten/relaties, gesprekken voeren op diverse niveaus a.d.h.v. het communicatieplan;
- bewaken en opvolgen van structurele klachten;
- (ongevraagd) adviseren van de bestaande klanten/relaties betreffende klantspecifieke wensen/
behoeften (pakketbeheer, efficiëntie, kostenbesparingen);
- bewaken van de voortgang bij de klant (ken je klant);
- vastleggen van afgelegde bezoeken (bezoekverslagen en relatiebeheer systeem);
- (laten) maken van offertes en contracten volgens formats;
- zorgdragen voor het beheersbaar (laten) houden van de voorraden bij klanten en die ook op regelmatige basis controleren;
- maken van voorcalculaties en het bespreken hiervan met de klant;
- steekproefsgewijs controleren van facturen.

D. Samenwerking met interne organisatie:
- ICT betreffende ingezette automatisering bij de klant;
- unitmanagers en transportverantwoordelijken betreffende de voortgang en (logistieke) wijzigingen;
- commerciele binnendienst, betreffende de administratieve afhandeling van offertes, contracten en bezoekverslagen;
- klantendienst betreffende communicatie van en naar klanten over vragen, klachtenbehandeling etc;
- overleg met de business development afdeling;
- planning & control betreffende het uitwerken van klantanalyses en kostprijs berekeningen;
- collega accountmanagers betreffende het vakgebied;
- voeren van werkoverleg in verschillende samengestelde groepen.

 

 

E. Rapportage en verantwoording:
- aanleveren van gegevens betreffende de periodieke omzet rapportages en de sales overzichten;
- uitwerken van bezoekverslagen en het terugkoppelen aan de klant;
- verantwoording afleggen betreffende de frequentie van klantbezoeken.
-  effectief en accuraat gebruik maken van CRM pakket ( SalesForce.com )
- maken van een maandelijks rapport m.b.t. uw regio

FUNCTIE-EISEN

Opleidingseisen :
- Verkoopvaardigheden en bewijs van handelsgeest
- Minimaal bachelor niveau

Ervaringseisen :
- Commercieel bewustzijn
- Sales ervaring – bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring
- Verkoop van diensten in een B2B omgeving
- Ervaring met openbare aanbestedingen

Competenties :
- Goede sociale vaardigheden
- Computervaardig ( standaard microsoft toepassingen waaronder excel )
- Gemotiveerd
- Sterke commerciële en onderhandelingsvaardigheden
- Procesgericht
- Tweetalig ( NL- FR )
- Ervaring in complexe organisaties
- Doorzetter
- Zich goed voelen als “ Hunter” maar ook als “ Charmer ”
- Kunnen werken met een CRM pakket cfr SalesForce is een plus

Voltijdse functie vol variatie en uitdagingen binnen een bedrijf dat toonaangevend is in de sector. Je krijgt de kans om je op verschillende vlakken en domeinen te ontwikkelen en vanuit jouw rol een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de onderneming. Een job waarin je je eigen stempel kan drukken en kan ontplooien.

Mail jouw kandidatuur en CV naar pascale.nuyttens@cleanlease.be
Of stuur naar Cleanlease NV, t.a.v personeelsdienst, Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem

vestigingen

Malysse

Bissegemsestraat 74
B-8501 Heule-Kortrijk
T +32 (0)56 36 11 11
F +32 (0)56 35 89 32

Plant manager

Steven Vandenbroucke
Sofie Deroose

Malysse Residential

Bissegemsestraat 85
B-8501 Heule-Kortrijk
T +32 (0)56 36 11 20
F +32 (0)56 36 11 10

Plant manager

Darien Lacluyse
Els Menu

Malysse

Diebeke 10
B-9506 Geraardsbergen
T +32 (0)54 41 25 18
F +32 (0)54 41 30 04

Plant manager

Walter Van Der Eecken
Carine Demunyck

Malysse

Gaston Geenslaan 25
B-3200 Aarschot
T +32 (0)16 56 81 01
F +32 (0)16 56 66 42

Plant manager

Marcia Sempels
  

Malysse Villers-le-Bouillet

Rue de la Métallurgie 42
B-4530 Villers-le-Bouillet
T +32 (0)4 259 99 20
F +32 (0)4 259 45 54

Plant manager

Maryline Thiry